سیستم های پرداخت الکترونیکی عوارض جاده ای

پرداخت عوارض به صورت دستی از عوامل افزایش ترافیک،افزایش مصرف سوخت ،اتلاف وقت نیروی کار می باشد.بدین منظوربرای ازبین بردن این مشکلات، سامانه  جمع آوری عوارض الکترونیکی  طراحی شده است.این سامانه امکان جمع آوری عوارض بدون توقف وسیله نقلیه را فراهم می کند.

دراین سامانه چندین تکنولوژی از سیستم های حمل و نقل هوشمند بکارمی­رود تا فرآیند پرداخت عوارض بصورت اتوماتیک صورت پذیرد.ابتدا بوسیله سامانه شناسایی وسیله نقلیه ،وسیله نقلیه شناسایی،سپس به کمک سامانه تشخیص کلاس خودرو،نوع وسیله نقلیه مشخص وپس ازآن بسته به نوع وسیله نقلیه عوارض شارژمی شود.

ازمزایای این سامانه می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بهبود وضعیت ترافیکی
  • کاهش تأخیر درایستگاه های پرداخت عوارض
  • کاهش میزان تصادفات
  • کاهش آلودگی هوا
  • اطمینان بالا جهت اخذ عوارض

مستندات مرتبط

مقدمه ای بر سیستم های پرداخت الکترونیکی عوارض جاده ای

Avina Electronic Toll Collection